Ürünler

ürün grubu: Z
Ürün Kategorisi:
 • Nematisitler
Aktif bileşen:
 • Metam Sodium 500 g/L SL
Hastalık / Zararlı:
 • Fusarium oxysporum
 • Fusarium solani
Belgeler:
ürün grubu: 1B
Ürün Kategorisi:
 • Nematisitler
Aktif bileşen:
 • Fenamiphos 400 g/L EC
Hastalık / Zararlı:
 • Citrus nematode (Helicotylenchus semipenetrans)
 • Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.)
 • Spiral nematodes (Helicotylenchus multicinctus)
Belgeler:
ürün grubu: 1B
Ürün Kategorisi:
 • Nematisitler
Aktif bileşen:
 • Ethoprophos 200 g/L EC
Hastalık / Zararlı:
 • Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.)
Belgeler: